(J. Ayala)
Joey Ayala at ang Bagong Lumad
 
 

Note: Tuning: DADGBE

Intro: D-C-G–; (2x)
       Dsus-C-G–; (2x)

Dsus         C         G
   Ang katotohanan ay may dalawang mukha
       Dsus     C                G
   Ang tama sa iyo ay mali sa tingin ng iba
         Dsus       C     G
   May puti,  may itim, liwanag at dilim
Dsus          C         G hold
   May pumapaibabaw at may     sumasailalim.

Filler: D-C-G–

      (Chord pattern Dsus-C-G–)
   Ang tubig ay sa apoy, ang lupa ay sa langit
   Ang araw ay sa gabi, ang lamig naman sa init
   Kapag nawala ang isa, ang isa’y di mababatid
   Ang malakas at ang mahina’y magkapatid.

Chorus

          Dsus C        G         Dsus C
   Magkabilaan   ang mundo magkabilaan
          G         Dsus C        G hold
   Ang mundo magkabilaan   ang mundo.

Filler: D-C-G–

       (Chord pattern)
   Ang hirap ng marami ay sagana ng iilan
   Ang nagpapakain, walang laman ang tiyan
   Ang nagpapanday ng gusali at lansangan
   Maputik ang daan tungo sa dampang tahanan.

   (Chord pattern)
   May mga haring walang kapangyarihan
   Meron ding alipin na mas malaya pa sa karamihan
   May mga sundalo na sarili ang kalaban
   Ay may pinapaslang na nabubuhay nang walang hanggan.

Repeat Chorus

Ad lib: D-C-G–; (4x)

   (Chord pattern)
   May kaliwa’t may kanan sa ating lipunan
   Patuloy ang pagtutunggali, patuloy ang paglalaban
   Pumanig ka, pumanig ka, huwag nang ipagpaliban pa
   Ang di makapagpasiya ay maiipit sa gitna.

Filler: D-C-G–

     (Chord pattern)
   Bulok na ang haligi ng ating lipunan
   Matibay ang pananalig na ito’y palitan
   Suriin mong mabuti ang iyong paninindigan
   Pagkat magkabilaan ang mundo.

Repeat Chorus

Filler: D-C-G–; (2x)

Illustrated Chords:

Dsus 000233
C    x32013
G    000004words and/or ideas from:

Apocalypse Culture II by Adam Parfrey
The Sciences of the Artificial by Herbert A. Simon
Cloth of the Tempest by Kenneth Patchenreturn

Leave a Reply

Magkabilaan – Lanny Quarles